Menu Sluiten

Uitbouw verwijsnetwerk ambulante en mobiele perinatale mentale gezondheid (PMG)

Kick-off: uitbouw verwijsnetwerk ambulante en mobiele perinatale mentale gezondheid (PMG)

Beste,

Binnen Vlaanderen werd met steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid het project “Perinatale Mentale Gezondheid (PMG)” opgestart als vervolg op de twee pilootprojecten die in 2016-2018 gelopen hebben in provincie Oost-Vlaanderen (o.l.v. UZ Gent) en provincie Antwerpen (o.l.v. Moeder&Baby Zoersel – PC Bethanië). Deze projecten hadden betrekking op de ontwikkeling van een richtlijn voor screening, detectie en toeleiding tot zorg bij perinatale psychische problemen en de ontwikkeling van regionale zorgpaden.  Binnen deze nieuwe fase willen we o.a. inzetten op de concrete implementatie van de richtlijn en de uitbouw van een verwijsnetwerk m.b.t. ambulante en mobiele perinatale mentale gezondheid.

Om het project binnen provincie Antwerpen vorm te geven, zijn we vanuit de Moeder&Baby-eenheid (PC Bethanië – Zoersel) op zoek naar GGZ-medewerkers die bereid zijn tot interdisciplinaire samenwerking en die interesse hebben om deel te nemen aan een ambulant verwijsnetwerk “perinatale GGZ”. Voor dit verwijsnetwerk willen we een samenwerking opzetten tussen ambulante psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, vroedvrouwen met bijkomende (interesse voor) specialisatie in Perinatale Mentale Gezondheid, CGG’s, medewerkers CKG (Amberbegeleiding), Kind&Gezin (psychopedagogen), mobiele teams en de gespecialiseerde outreach van Moeder&Baby. 

Op 10 oktober 2019 van 13u tot 17u (gebouw 2 PC Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39 – 2980 Zoersel) wordt vanuit de Moeder&Baby-eenheid Zoersel een Kick-off georganiseerd voor de uitbouw van dit verwijsnetwerk. In bijlage vindt u meer informatie opzet van deze namiddag. 

Via dit schrijven brengen we u alvast op de hoogte van het project en de startbijeenkomst op 10 oktober. Later volgt nog een uitnodiging met inhoudelijke informatie over het programma, verwachtingen en een inschrijvingslink.

Met vriendelijke groeten,

Helga Peeters

Coördinator project “Perinatale Geestelijke Gezondheid” – PC Bethanië – Moeder&Baby

Helga.Peeters@emmaus.be

0470/20.34.04

PZ Bethaniënhuis

Andreas Vesaliuslaan 39 – 2980 Zoersel      Tel.: 03 380 30 11

www.pzbethanienhuis.be