Menu Sluiten

Wat doen we?

Samen met de erkenning van de psycholoog als autonoom zorgberoep, ontstond bij veel psychologen de vraag en nood om intradisciplinair informatie uit te wisselen over ons beroep, alsook om onze zorg beter te kunnen afstemmen op de noden van de zorgregio waarin we actief zijn. Daarom werden er over heel Vlaanderen psychologenkringen opgericht.

 

DOELSTELLINGEN

Voor hulpvragers

We trachten een duidelijk overzicht te bieden van alle erkend klinisch psychologen werkzaam in regio Mechelen. Op die manier hopen we de drempel voor de hulpvrager te verlagen om snel de gepaste zorg te vinden.

Voor zorgverstrekkers

De kringwerking beoogt een interdisciplinaire samenwerking in de regio. Dit gebeurt concreet door onze aanwezigheid in lokale overlegstructuren, alsook door het informeren van andere zorgverstrekkers over het aanbod aan psychologische hulpverlening in de regio.

Voor klinisch psychologen

De kring tracht de klinisch psychologen in de regio te informeren over de wettelijke regelgeving en actuele thema’s wat betreft ons beroep. Ook het inzetten op inhoudelijke ontwikkeling van de psychologen in onze regio is voor ons van belang. Dit doen we onder meer door het organiseren van intervisiegroepen, vormingen, workshops,… Door ons als klinisch psychologen te verenigen per regio leren we elkaar, elkaars werking en specialisatie beter kennen. Dit laat ook ons als psycholoog toe de hulpvrager correct te verwijzen.