Menu Sluiten

Wat is/doet een psycholoog?

De titel van psycholoog is in België sinds 1993 bij wet beschermd.
Dit betekent dat een psycholoog aan een aantal voorwaarden dient te voldoen vooraleer hij/zij de titel van psycholoog kan dragen. Deze voorwaarden zijn:

  • 5-jarige universitaire opleiding Master in de Psychologie
  • In het bezit zijn van een erkenningsnummer bij de psychologencommissie (www.compsy.be)
    > Via zijn erkenningsnummer engageert de erkende psycholoog zich tot het naleven van de juridisch verankerde deontologische code voor psychologen.

Sinds 1 september 2016 is het beroep van klinisch psycholoog erkend als autonoom gezondheidszorgberoep. Ook de uitoefening van psychotherapie wordt in deze wet beschreven. Sinds mei 2019 is elk klinisch psycholoog tevens verplicht in het bezit te zijn van een visum. Dit visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

Wat doet een klinisch psycholoog?

De mogelijke taken van een klinisch psycholoog zijn erg uiteenlopend, afhankelijk van de werkcontext en expertise van de klinisch psycholoog. Enkele mogelijkheden:
– diagnostisch onderzoek
– begeleiding of psychotherapie: individueel of groepsgericht
– psycho-educatie
– preventie
– vorming
Omdat het domein van de psychologie erg ruim is, zal de psycholoog zich meestal verder specialiseren  binnen een bepaalde doelgroep (bv. kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen, …) en/of problematiek (angst, dwang, depressie, verslaving, gedragsproblemen, …).

Psycholoog? Psychotherapeut? Psychiater?

Psychiater
Een psychiater is een arts die zich na zijn masteropleiding in de geneeskunde specialiseerde in het domein van de psychiatrie.
Zij mogen, in tegenstelling tot psychologen, medicatie voorschrijven.

Psychotherapeut
Artsen , klinisch orthopedagogen, en klinisch psychologen kunnen na hun universitaire basisopleiding nog een bijkomende opleiding/specialisatie in de psychotherapie aanvatten. Er worden 4 grote therapiestromingen erkend:
1. psychoanalytische en psychodynamische therapie
2. cognitieve – en gedragstherapie
3. systeem- en gezinstherapie
4. humanistische en experientiële therapie
Elke stroming heeft een ietwat andere aanpak, en legt andere accenten.
Ze hebben daarentegen ook veel gemeenschappelijk. Een diepgaand gesprek tussen cliënt en therapeut vormt de basis. De relatie tussen cliënt en therapeut is vaak doorslaggevend voor het resultaat.
Hier kan je meer informatie terugvinden over de uitgangspunten van de verschillende stromingen:
www.geestelijkgezondvlaanderen.be/psychotherapeutische-richtingen