Menu Sluiten

Terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg door Emergo

Het netwerk Emergo heeft van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de opdracht gekregen om de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg te organiseren binnen ons werkingsgebied. Dit terugbetalingsaanbod maakt deel uit van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (art. 107).

De terugbetaling zal gelden voor de volgende doelgroep:

 • Volwassenen van 18 jaar tot en met 64 jaar.
 • met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
 • die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift, ondertekend door de huisarts of de psychiater,
 • en de patiënt moet in orde zijn met het ziekenfonds.

Wat is een matig ernstige psychische probleem:

 • Het probleem is in tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel, …)
 • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
 • De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
 • De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
 • De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.

Wat is het terugbetalingsaanbod:

 • Een reeks van vier sessies, met een nieuw verwijsvoorschrift kan dit uitgebreid worden tot maximum acht sessies per kalenderjaar.
 • Het tarief bedraagt 60 EUR voor een eerste intakesessie van 60 minuten, en 45 EUR voor de daaropvolgende sessies van 45 minuten.
 • De patiënt betaalt een eigen bijdrage van 11 EUR of 4 EUR bij recht op verhoogde tegemoetkoming. In deze lijst staan de contactgegevens van de geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen die dit terugbetalingsaanbod doen.

In deze lijst staan de contactgegevens van de geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen die dit terugbetalingsaanbod doen.