Menu Sluiten

Zelfstandige klinisch psychologen / orthopedagogen voor volwassenen – min. 4u/week

Functiebeschrijving:
In het kader van de creatie van een aanbod voor eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen, wil het netwerk Emergo een samenwerkingsovereenkomst sluiten met zelfstandige klinisch psychologen en orthopedagogen.


Functie-inhoud:

 • Eerstelijnspsychologische zorg is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van de onderstaande doelstellingen:
  • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;
  • Algemene psychologische zorg;
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid;
  • Doorverwijzing bij complexere problematiek.
 • Doelgroep: volwassenen (18-64jaar) met matig ernstige psychische problemen op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik, verwezen door een huisarts of psychiater met een verwijsvoorschrift.
 • Aanbod: een reeks van 4 sessies, eenmalig verlengbaar naar max. 8 sessies, de vergoeding voor de eerste sessie van 60 minuten voor indicatiestelling bedraagt 60€, vervolgens 45€ per sessie van 45 minuten.

Functie-profiel:

 • U bent erkend klinische psycholoog of orthopedagoog met minimum 3 jaar ervaring.
 • U bent in het bezit van een visum.
 • U kan wekelijks minimum 4 psychologische sessies aanbieden.
 • U houdt een patiëntendossier bij en bezorgt een verslag aan de verwijzer.
 • U hebt affiniteit met kortdurend / eerstelijnspsychologisch werken
 • U bent bereid tot deelname aan 1 opstartvorming en minstens 2 intervisies per jaar georganiseerd door Emergo.
 • U voert de psychologische sessies uit in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van Emergo. Deze ruimte mag gelegen zijn in vb. een huisartsenpraktijk of wijkgezondheidscentrum, maar niet in een ziekenhuis of in een CGG.

Aanbod:

Vermeld o.a.

 • Hoeveel uren per week (min. 4u, 8u, 12u,…) u beschikbaar bent voor dit werk.
 • Op welke locatie u dit werk wil uitvoeren (thuis, bij een huisarts of psychiater, in groepspraktijk zonder arts, in groepspraktijk met arts,…).

U kan zich kandidaat stellen via e-mail: Dr. Karen Smets, karen.smets@netwerkemergo.be en Giselle Reyes, knooppunt@netwerkemergo.be of door te bellen naar: 0471/ 804 826