Menu Sluiten

Volgende kringbijeenkomst op 17/12 (special edition ?)

Beste leden van de Psychologenkring Mechelen,

Hou alvast dinsdagavond 17/12 vanaf 19u30 vrij in jullie agenda aangezien het dan onze volgende kringbijeenkomst is.

Let op! Dit is een speciale kringbijeenkomst: we zijn namelijk uitgenodigd door het CGG De Pont om deel te nemen aan hun open algemene vergadering met als thema:

“Beroepsgeheim onder druk?”

Begin december versturen we nog eens een mail ter herinnering met het verslag van vorige bijeenkomst in bijlage.

Hieronder alvast de uitnodiging:

Beste collega,

de raad van bestuur en de directie nodigt u uit op onze open algemene vergadering die doorgaat op dinsdagavond 17 december in de polyvalente zaal van de Lange Ridderstraat 20 te Mechelen. Aansluitend op onze formele algemene vergadering nodigen we al onze medewerkers en collega’s van organisaties waarmee we samenwerken uit om ervaringen te delen over de mogelijkheden en knelpunten van het (gedeelde) beroepsgeheim. Zorgverleners werken steeds meer samen in organisatie overstijgende netwerkverbanden. Het wettelijk kader voor beroepsgeheim lijkt dan vaak een hindernis. In de praktijk is het soms een onterecht excuus om niet te moeten samenwerken. Maar soms gaat men ook (te?) creatief om met het gedeelde beroepsgeheim. Weegt het belang voor de cliënt soms zwaarder door dan het beroepsgeheim? Wat zijn de grenzen en mogelijkheden? Vanuit enkele praktijkcasussen komen alvast de volgende vragen aan bod:Is uitwisseling van informatie over cliënten mogelijk tussen welzijns- en gezondheidsorganisaties?Kunnen zorgverleners nog iets doen en/of onderling informatie uitwisselen als de cliënt dat niet wil?Is informatie uitwisseling tussen organisaties van zorg en justitie mogelijk en wenselijk in afwezigheid van de cliënt?


Programma
19.30u Verwelkoming met een drankje
20.00u Inleiding door Luc Baetens, bedrijfsjurist Emmaüs
20.30u Presentatie van drie casussen en open discussie
21.45u Afsluitende receptie aangeboden door Natuurpunt


Gezien het beperkte aantal plaatsen is voorafgaandelijke inschrijving noodzakelijk. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Vsj3c7yVmgtnAR2rIKVZ_aNx2TeZRFKfEuK_yFAY5tTCkA/viewform
U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving.

Graag tot dan,
Bob Cools
Directeur